English

Ing. Petr Berek

Email: petr.berek@gmail.com

Praxe a projekty 
 

2018
Doplněk Visual Studio pro měření základních metrik zdrojového kódu
https://github.com/Zefek/MetricsAnalyzer
Metrics Analyzer (Visual Studio Marketplace)

 

2016 - 2018
Vysoká škola báňská – výzkumný asistent
Evaluation of Traveling Salesman Problem Complexity by Clustering
Multilayer network a obsahova analyza nad komunitou okolo kvazigrup

 

2016
Analýza a implementace frameworku pro technologii Windows Live
https://github.com/Zefek/WLiveFW

 

2015 - dosud
Elinkx a.s. - programátor, architekt

 

2015
Analýza a implementace informačního systému pro evidenci zákazníků, zakázek a podporu podnikatelské činnosti.
Technologie: .NET, MSSQL
2018: Technologie .NET Core
Language Partners

 

2014 - 2016
Analýza a implementace portálu pro hodnocení a diskuse k autorizovaným autoservisům. http://servisy.rnews.cz
Technologie: PHP, MySQL, AJAX
Czech-IT

 

2014 - 2015
Vysoká škola báňská – výzkumný asistent na projektu analýzy a dolování dat z kolekcí objemných dat (bigdata).

 

2014
Analýza a implementace vyhledávacího portálu k fóru Renault Club ČR/SR. http://vyhledavacforar.aspone.cz
Technologie: ASP.NET, .NET, MSSQL

 

2012
Analýza a implementace konferenčního platebního systému pro katedru informatiky na VŠB-TUO. http://dap.vsb.cz/regsys/app
Technologie: ASP.NET, MSSQL, WebServices

 

2011 - 2015
Vysoká škola báňská – výuková činnost na katedře informatiky, vedení přednášek a cvičení, předměty Základy programování, Algoritmy, Dokumentografické informační systémy, Elektronické publikování

 

2011 - 2015
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations – výzkumný asistent ve výzkumném programu IT pro zpracování znalostí

Vědomosti 
 Tvorba webových aplikací - ASP.NET MVC, HTML, AJAX, REST API, CSS, PHP, Smarty templates
Tvorba desktop aplikací - Windows Forms
 Programování v jazyku C/C++, Java, C#, PHP, Delphi
 SQL dotazovací jazyk – MySQL, MSSQL, Entity Framework
 Znalost objektového programování v PHP, .NET, C++
 Znalost návrhových vzorů, UML diagramů, verzovacích systémů TFS a GIT
Metodologie pro podporu vývoje softwaru - DDD, TDD (Moq), BDD (SpecFlow)
Jazykové znalosti 
 Anglický jazyk – úroveň C1
 Německý jazyk – pasivně
Vzdělání 
 2011 – 2018 (nedokončeno)
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, obor Informatika, doktorské studium Dizertační práce – Detekce spamu
 2011 – 2013
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Celoživotní vzdělávání, pedagogické studium pro učitele odborných předmětů. Závěrečná práce – Vliv vlastnosti osobnosti na studijní výsledky
Osvědčení | Závěrečná práce
 2009 - 2011
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, obor Informační a komunikační technologie, navazující magisterské studium
Diplomová práce – Různé náhledy na procesy popsané metodou BPM, udělený titul inženýr
Diplom | Dodatek k diplomu | Diplomová práce
 2006 - 2009
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, obor Informační a komunikační technologie, bakalářské studium
Bakalářská práce – Návrh a implementace středoškolského informačního systému (ASP.NET, MSSQL), udělený titul bakalář
Diplom | Dodatek k diplomu
 2002 - 2006
Střední průmyslová škola Bruntál, Kavalcova 1, příspěvková organizace, obor Elektronické počítačové systémy
Maturitní práce – implementace středoškolského informačního systému (Delphi, MySQL). Ukončeno maturitní zkouškou s vyznamenáním
Dovednosti 
 Práce na PC – MS Office, internet, e-mail, LaTeX, psaní všemi deseti
Publikační činnost 
 Petr Berek, Jan Platos, Vaclav Snasel: Stains detection on nanoparts images. Wofex 2014. Udělena cena za nejlepší práci.
 Petr Berek, Michal Prilepok, Jan Platos, Václav Snásel: Classification of EEG Signals Using Vector Quantization. ICAISC 2014:107-118
 P Berek, M Prilepok, J Platos, V Snasel: Similarity detection of image using vector quantization and compression, Przegląd Elektrotechniczny 2013 (11), 62-64
 Michal Prilepok, Petr Berek, Jan Platos, Václav Snásel: Spam Detection using Data Compression and Signatures. Cybernetics and Systems (CAS) 44(6-7):533-549 (2013)